HomeMenu

Pití mořské vody proti rakovině

Vliv pití mořské vody na osoby s rakovinou:

Prevence

Mořská voda nám pomáhá být silnější, a tak rychleji přijímáme životní obtíže a v důsledku toho máme méně rakovin (viz poznámka pod čarou).

Léčba

Pokud člověk dostával léky (chemoterapie, rádio atd.), mořská voda tím, že detoxikuje organismus, snižuje vedlejší účinky a v důsledku toho se člověk cítí lépe (kapitola 13 knihy "Pití mořské vody" je vyprávěním o typickém případu ženy léčené chemoterapií, která se rychle a úplně uzdravila).

Příkladem, který dokládá výše uvedené, je průzkum mezi ženami, které se potápějí po rakovině (prsu), kde vysvětlují, jak dobře se cítí a jak je pro ně potápění důležité.

Původní text lze nalézt v DAN (Divers Alert Network) s větami jako:

"Miluji ten klid a pocit otevřenosti, když se potápím."

"Potápění je pro mou psychiku povinné."

a u 12 % z nich došlo ke snížení lymfedému.

(Potápěči absorbují mořskou vodu přes kůži, stejně jako jakýkoli krém, který si namažeme).

Poznámka

Ve skutečnosti budeme mít úplně stejný počet rakovin, ale budou tak malé a tělo je bude likvidovat tak rychle, že si ani neuvědomíme, že jsme je měli.

Rakovinu neustále vytváříme a odbouráváme. Rakovina není chybou ve fungování těla, je to správné fungování (to říká i Dr. Juan Gérvas v některých svých článcích).

Tělo se nikdy nemýlí, to my děláme chyby:Zde (v dolní části stránek) informujeme o změnách na tomto webu.

Autorská práva a právní informace