HomeMenu

Žádné prohlídky, žádná vyšetření, žádná (obvykle nadměrná) lékařská ošetření.

(Žádné mamografické vyšetření, žádné samovyšetření prsou, žádné očkování, žádná operace rakoviny, žádná chemoterapie, žádné rádio, ...)

(Rizika a nebezpečí spojená s darováním krve, "vyšetřením" nebo návštěvou nemocnice, dokonce i pohotovosti)

Na konci jsou výňatky z článků o Dr. Kondo Makoto (bestseller v Japonsku v roce 2013), který doporučuje nepodstupovat včasné screeningové vyšetření rakoviny ani chemoterapii, radiofrekvenci nebo operaci (v 90 % případů). Lékař zemřel v roce 2022 náhle, cestou do práce, ve věku 73 let (RIP). Podle této studie byly jeho knihy příčinou toho, že v Japonsku byly preventivní prohlídky na rakovinu o polovinu méně časté než v jiných zemích.

Všechny články Dr. Juana Gérvase (bývalého profesora na několika univerzitách) naleznete na této webové stránce (stránka ActaSanitaria.com již neexistuje, lze se na ni dostat pouze přes archive.org, kde je uveden požadovaný odkaz). Jeho vynikající životopis naleznete zde. (Pozor: Hamerovy objevy nezná. Kdyby je znal, pochopil by, proč se rakovina objevuje a jak škodlivá a zbytečná je její konvenční léčba).

Vybrané jeho články:

"Miliony žen jsou kvůli vědecké medicíně léčeny jako pacientky s rakovinou prsu falešně, nadměrnou diagnózou."

(nadměrná diagnóza je, když nám někdo tvrdí, že něco máme, a přitom to není pravda).

(Kdyby Dr. Juan Gérvas znal objevy Dr. Hamera, pochopil by, že i ke správným diagnózám je třeba přistupovat zcela jinak, s očekáváním vývoje zcela opačným, než je obvyklé).

"Miliony inkontinentních a impotentních mužů kvůli léčbě urologů, kteří jim falešně přisuzují rakovinu prostaty v důsledku nadměrné diagnostiky." (Zdroj: inkontinentní kvůli falešnému PSA rakoviny prostaty... )

"90 % publikovaných výzkumů v medicíně je nepravdivých." (Zdroj: medicína jako věda...)

"Samovyšetření prsou je škodlivé" (Zdroj: škodlivé samovyšetření prsou)

Cervikální cytologie? Ne, děkuji (Zdroj: škodlivá cytologie děložního čípku)

Mamografie? Ne, děkuji. Mamografie nepřináší do života ženy nic dobrého. (Zdroj: Mamografie ne, děkuji)

Vakcína proti chřipce? Ne, vůbec ne. (Zdroj: Nikdy se nenechte očkovat proti chřipce)

Včasná diagnóza rakoviny vaječníků vážně poškozuje zdraví. Řekněte ne screeningu rakoviny vaječníků (Zdroj: zbytečná a škodlivá časná diagnostika).

Hovoříme o počítačových záznamech a jejich konzultaci z mimolékařských důvodů:

"Aby se předešlo takovým pomluvám, které jsou trestné, léčí se úřady a populární osobnosti bez elektronických lékařských záznamů a bez zanechání stopy." (Zdroj: pacient ...)

Darování krve

Při darování krve se běžně provádí "test na AIDS". Při něm se vystavujeme pouze riziku, že nám řeknou, že "jsme HIV pozitivní", a že pokud nebudeme znát pravdu o AIDS, dostaneme velký strach.

Kromě toho:

Dárcovství orgánů

"Skupině vědců se podařilo definovat, co vlastně znamená být mrtvý" Zdroj: ABC 2019.

Název neodpovídá obsahu a ukazuje pravý opak: věřte nebo ne, není jasné, kdy je někdo mrtvý. Článek končí větou: "Podskupina dárců orgánů, tedy ti, u nichž je smrt konstatována pět minut po nástupu bezpulzového stavu, nejsou mrtví, protože jejich situaci lze lékařským zásahem zvrátit.".

Existují lidé s "mrtvým mozkem", kteří žijí s přístroji po dlouhou dobu nebo dokonce dokončí jejich těhotenství: "Ženě, která byla 15 týdnů v mozkové smrti, se narodilo dítě" ( Zdroj: ABC).

Kontrolní prohlídky

Pojďme na prohlídku, je zdarma! (Platí je vzájemná pojišťovna, sociální pojištění,...)

Ehm.

Při kontrolních vyšetřeních se podrobujeme analýzám, jejichž výsledky se porovnávají s normou, kterou lékaři považují za "zdravou" nebo "indikující nemoc", ale:

Výsledky analýzy nejsou jako květiny v zahradě: "Tahle je vyšší, tak ji ostříhám, tahle je nižší, tak ji pohnojím".

Výsledky, celé naše tělo, spolu souvisí. Nemůžeme se "dotknout" jen jedné věci a ostatní netrpět:

Pokud ve škole operujeme ty nejvyšší, abychom jim zkrátili nohy, dosáhneme toho, že budou mít "normální" výšku, budou používat postele "normální" velikosti atd., ale zůstaneme bez basketbalového týmu.

(Kontrolními vyšetřeními nenazýváme pouze krevní testy nebo rentgen, ale také testy na "odhalení" rakoviny tlustého střeva, mamografy na rakovinu prsu, PSA na prostatu...).

Výjimka: oči

Od Hamera víme, že obecně všechny nápadné, obtěžující příznaky v těle jsou příznaky opravné fáze: svědění, zánět, horečka, hlen, bolest,.....

To platí i v případě očí, ale,... i když Hamer řekl, že jsme ve fázi reparace:

  1. Hamer se možná mýlil, nebo si to, co říká Hamer, špatně vykládáme.

  2. Fáze opravy může být tak dlouhá, bolestivá a náročná, že není vhodné "nechat to na těle" a musíme zasáhnout.

Například: Hamer uvádí, že k odchlípení sítnice dochází na obou očích současně. To je nepravdivé nebo se to obvykle neděje. Říká také, že se jedná o "dočasné, pozitivní hojivé příznaky, které samy od sebe odezní". To může být v některých případech pravda, ale důsledky toho, že to v našem případě není pravda, jsou důležité.

Doporučení: při prvním abnormálním příznaku v očích (ne krátkozrakosti nebo podobných věcech)... jděte rychle k lékaři. Nebo choďte na pravidelné kontroly.

Vakcíny

Doktor vyloučený ze sociálního zabezpečení ve Španělsku za informování pacientů. Vysvětluje škodlivost očkování, zejména hepatitidy typu B; informuje o tom, jak jsou novorozenci očkováni bez informací a souhlasu rodičů,...

Dr. Tetyana Obukhanychová, doktorka imunologie z Rockefellerovy univerzity v New Yorku, která absolvovala postgraduální studium na Harvardově univerzitě, vysvětluje, že v Kanadě proběhla epidemie spalniček, která postihla mnoho očkovaných lidí, a proto neočkovaní nepředstavují pro ostatní žádné nebezpečí. Že existují nemoci, které lze získat, i když je proti nim člověk očkován. Že mu to nebylo vysvětleno v jeho doktorátu z imunologie, přestože se jedná o publikovaný fakt. Zdroj: tento článek a toto video.

Dr. China Brandolino v těchto videích vysvětluje, jak se v Argentině (a dalších zemích) používají vakcíny k tomu, aby lidé onemocněli (autismus,...) nebo aby se sterilizovala populace.

Celé video (pouze zvuk)

Výtah (video) z předchozího, kde vysvětluje, jak jsou ženy sterilizovány vakcínou v dětství.

Jeho odsouzení je mnohem závažnější než odsouzení Dr. Juana Gérvase, který varuje před některými vakcínami:

"Existují vakcíny a očkovací látky. Existují "systematické" základní vakcíny (záškrt, příušnice, dětská obrna, zarděnky, spalničky, tetanus, černý kašel) a "příležitostné" (mimo jiné žloutenka, žlutá zimnice a vzteklina). A existují i vakcíny nadbytečné, některé zbytečné a jiné navíc "rizikové"." Zdroj: MŠMT ČR: El Mirador: Acta Sanitaria

Dr. uvádí nejen to, jak zbytečné jsou vakcíny (zarděnky), ale také to, že slouží k očkování lidí nejrůznějšími věcmi.

Porod v nemocnici

Má stejná rizika jako "prohlídka", která jsou ještě umocněna emocionální změnou okamžiku a tím, že se nacházíme na místě, kde dominuje oficiální "medicína".

Měřící techniky, které umožňují odhalit hodnoty dítěte mimo rozsah považovaný za normální, jdou hodně dopředu a znalosti lidského těla se také hodně snižují, takže se dá očekávat, že při porodu bude diagnostikováno stále více "nemocí".

Podívejte se také na to, co je uvedeno v části "očkování" o očkování při narození.

Návštěva pohotovosti

"Jít na pohotovost znamená vstoupit do velmi nebezpečného labyrintu, téměř nejnebezpečnějšího labyrintu ve zdravotnictví." (Zdroj: Dr. Juan Gérvas )

Proč?

(To vše se samozřejmě netýká případů, kdy je někdo, kdo právě utrpěl nehodu, odvezen na pohotovost).

Vždy jděte k lékaři s doprovodem

Je velmi výhodné jít k lékaři vždy s jinou osobou. Někdy se stává, že lékaři žádají pacienty, aby se rychle rozhodli. Pokud půjdeme ve dvou, budeme dva přemýšlející lidé a lépe se rozhodneme. Pomalost je v těchto případech vlastností. "Spěch je špatný rádce".

"Pacientovi by mělo být jasné, že existuje mnoho "odborných" lékařů, kteří využívají svého kreditu k tomu, aby do populace vháněli strach, takže mnoho zdravých lidí chodí k lékaři a stávají se pacienty. Zdravý člověk proměněný v ustaraného zdravého člověka, nebo dokonce v imaginárního nemocného člověka, přichází do kontaktu s lékařem a stává se pacientem.

Být pacientem je výhodné, pokud je lékař kompetentní, čestný a obezřetný. V jiných případech může způsobit vážné škody tím, že otevírá brány zdravotního pekla přehnaného testování a nadměrné léčby, což nazýváme "kaskádovým efektem", který pacienta táhne od zdraví až na hřbitov." (Článek Dr. Gérvase)

Nechodit k lékaři

Může se nám stát to, co se stalo této ženě, když na ni lékař poslal policii, aby ji donutil k operaci (k porodu). Zdroj: tyto noviny).

Nepodstupujte operaci bez nevyhnutelného důvodu

V některých případech nezbývá než podstoupit operaci. Pokud však nejsme v jedné z nich a máme jiné možnosti, i když možná méně atraktivní, je lepší operaci nepodstoupit. Například: nechat si operovat oči, abychom nemuseli nosit brýle. Existuje sdružení lidí postižených těmito operacemi s udáním svědka, jak byly tyto operace podvodně schváleny FDA.

Co doporučil Dr. Kondo Makoto (Hamera neznal)

(vyhnout se chemoterapii, radioterapii a chirurgické léčbě rakoviny).

Upozorňoval na chyby oficiální medicíny (a proto doporučoval se jí v 90 % případů vyhnout), ale byl na půli cesty, protože nevěděl, proč rakovina vzniká, a co tedy musí pacient udělat, aby se vyléčil (Hamerovy objevy).

Níže je uveden výběr článků o Dr. Makotovi, který vydal více než 20 knih a v Japonsku prodal desítky milionů knih.

Dr. Kondo Makoto Článek 1

Doktor Kondo Makoto " Oficiální japonská publikace (viz citace níže) uvádí:

V Japonsku byla v roce 2013 nejprodávanější knihou kniha doktora Makota Makota ("47 důvodů, proč nás lékař nezabije"):

"Lékař specializující se na radiologickou léčbu rakoviny v nemocnici známé soukromé univerzity říká, že je nutné, aby se pacienti vyhýbali léčbě a lékům prováděným v nemocnicích, pokud chtějí žít dlouhý a zdravý život. Podnětná kniha, která odmítá dosud přijímané názory."

Článek 2

Ve shrnutí japonské lékařské publikace se dočteme:

"Dr. Makoto Kondo, radiolog z univerzity Keio, navrhuje, abychom od té doby nebojovali s rakovinou:

  1. Včasné odhalení rakoviny je k ničemu.

  2. Rakovina se dělí na dvě kategorie: skutečnou rakovinu a pseudorakovinu. U první z nich je velmi pravděpodobné, že bude invazivní, a v době, kdy je odhalena při testech včasné detekce, již dosáhla tohoto stadia. Druhá je neinvazivní, a proto pacienti nemusí podstoupit žádnou léčbu s výjimkou výskytu určitých příznaků.

Dr. Kondo zdůrazňuje důkazy, které poskytuje medicína, a informuje nás o špatných základech, na nichž je založena.

Je třeba zdůraznit, že k tomuto závěru dospěl po hlubokém zamyšlení nad výsledky ve vztahu k rakovině (...) Odrazuje také pacienty, kteří se domnívají, že včasný screening nebo léčba rakoviny jsou účinné."

Článek 3

V článku na japantoday.com se dočteme (v závorce vysvětlivky k článku):

"Dr. Kondo se stal veřejně známým díky tomu, že je autorem řady rekordně prodávaných knih, v nichž se opakuje: "Řekněte NE léčbě rakoviny. Ani chirurgické odstranění, ani radioterapie, ani chemoterapie. I kdyby tyto léčebné postupy prodloužily život pacientů s rakovinou - což se často nestane - jsou podle něj tak bolestivé, vysilující a invazivní, že činí léčbu horší než nemoc. Rakovina nemusí být nutně smrtelná a někdy se s ní dá žít.

Oficiální lékaři jím opovrhují, ale veřejnost, soudě podle velkého prodeje jeho knih, je přinejmenším ochotna mu naslouchat."

(Dr. doporučuje totéž u rakoviny u zvířat, kterou sám měl u jednoho ze svých mazlíčků: "Léčba? Nikdy.")

"Nejlepší je nedělat nic," říká doktor Kondo (ani pro lidi, ani pro zvířata).

Tvrdí, že všechna vyšetření (CT, MRI, endoskopie,...) a léčba jsou "fikcí".

V komentáři čtenářů se píše:

"Není tak extremistický, jak se v článku píše. Podle svých knih zkoumal, které druhy rakoviny lze léčit s pozitivními výsledky, které se intenzivní léčbou nezlepší a které přežijeme o něco déle a s menšími bolestmi bez intenzivní léčby. Léčbu doporučuje v prvním případě. Co kritizuje, je to, že většina lékařů předepisuje vše, co je k dispozici, i když je to zbytečné. A v poslední době je tendence zvyšovat počet vyšetření pomocí nejmodernějších technologií, takže když najdou něco, co by jednou mohlo být podezřelé, léčí to "pro jistotu" a připoutají člověka ke kúře protinádorových léků na zbytek života. Ale protože je to neúčinné, úmrtnost se nesnižuje. Například v případě rakoviny prostaty provedli více včasných operací a mnoho mužů se po nich stalo impotentními, ale nežili déle. A v Japonsku nejenže se pacientům nezlepší zdravotní stav, ale ještě za to hodně zaplatí (30 % léčby rakoviny může rodinu zruinovat) a hodně platí i sociální pojišťovna.

Článek 4

Na jiné webové stránce (s dost špatnou angličtinou) se uvádí:

"Chemoterapie dokáže vyléčit leukémii, maligní lymfomy, rakovinu varlat a dělohy, přičemž tyto druhy rakoviny tvoří pouze 10 % všech druhů rakoviny."

Škoda.

Škoda, že neznal Hamerovy objevy, protože pak by pochopil vývoj rakoviny:

Lékař

(více než 40 let praxe radiologa)

www.kondo-makoto.com

Odkaz na jednu z jeho knih přeloženou do čínštiny.

Citace

Výňatek z oficiální japonské publikace ( celý text zde):

"Trendy v bestsellerech.

Podle oznámení společnosti Tohan Corp, jednoho ze dvou největších japonských vydavatelů, bylo v roce 2013 v Japonsku deset nejprodávanějších knih ve všech žánrech kromě mangy (...).

Isha ni korosarenai 47 no kokoroe (47 myšlenek o tom, jak se nenechat zabít lékařem), autor Kondo Makoto, vydalo nakladatelství Ascom za 1 555 jüanů včetně daně (ostatní tituly stejné).

Lékař specializující se na radiologickou léčbu rakoviny ve známé soukromé univerzitní nemocnici vysvětluje, že pokud chtějí pacienti žít dlouhý a zdravý život, je nutné, aby se distancovali od léčby a léků poskytovaných nemocnicemi. Podnětná kniha, která odmítá dosud přijímané konvenční názory."Zde (v dolní části stránek) informujeme o změnách na tomto webu.

Autorská práva a právní informace