HomeMenu

Hvorfor står det i undertittelen "Ved hjelp av Dr. Hamer's 5 biologiske lover om selvhelbredelse "?

For for å kunne bruke et hvilket som helst middel riktig, må vi først kjenne pasientens situasjon riktig, og Dr. Hamers oppdagelser er det beste diagnostiske verktøyet (spesielt ved de mest alvorlige sykdommene).

Dr. Hamers oppdagelser er kjent under mange forskjellige navn.

 to faser av sykdom Den største forkjemperen for medisinsk bruk av sjøvann i dag er Dr. Ilari fra Nicaragua. Der behandler hun syke med sjøvann, men bruker Dr. Hamers funn til å stille diagnosen, slik hun forklarer i sin artikkel i DSalud-magasinet fra oktober 2012 (nr. 153).

(1) stressfase, (2) restitusjonsfase.

Videre er det viktig å følge Hamers lover for ikke å forveksle de helbredende symptomene som kan oppstå ved å drikke sjøvann, med en ny sykdom.

Et eksempel på dette er kapittel 13 i boken: Et tilfelle med et i utgangspunktet "dårlig resultat", som forteller om en person som på grunn av sin kjennskap til Dr. Hamers funn var i stand til å forstå kroppens reaksjoner riktig da hun begynte å drikke sjøvann.

I denne andre artikkelen kan du se eksempler på bivirkninger som kan oppstå når du begynner å ta sjøvann.

Ved å bli kjent med Hamer kan vi dessuten bedre forstå suksessene og fiaskoene til pionerene innen medisinsk bruk av sjøvann på begynnelsen av 1900-tallet (Quinton og hans etterfølgere).

Boken forklarer når disse reaksjonene kan bli svært intense, kan tappe en person for energi, og hva man kan gjøre for å forebygge dem.Her (nederst på sidene) informerer vi om endringer på dette nettstedet.

Pågående arbeid.

Copyright & Juridisk informasjon