HomeMenu

Millioner av bakterier i havet, men ingen av dem er skadelige

Sjøvann i naturlig tilstand (selv på de mest uberørte steder) inneholder en million bakterier i hver kubikkcentimeter. En milliard bakterier i hver liter.

"I hver milliliter sjøvann lever det rundt tusen protister og rundt en million bakterier (...) og som vi skal se senere, er det mulig at disse tallene er svært konservative. Disse planktoniske mikroorganismene er ikke bare ansvarlige for nedbrytningen av marint søppel, men de står også for det meste av fotosyntesen og respirasjonen i havet og opprettholder dermed CO2-balansen mellom havet og atmosfæren." (Kilde: www.asesmar.org, kun i archive.org og ikke i dokumentet, kun på nettsiden deres).

Ikke bare er de ikke skadelige for mennesker og dyr, men vi lever også takket være dem, ettersom de er den største kilden til oksygen på planeten (ikke tropiske skoger, men havene er de største produsentene av oksygen, og i havene er det disse mikroorganismene som produserer det).

Og i tillegg bryter de ned søppelet vi kaster i dem! (Dette er ikke en unnskyldning for å fortsette å kaste det, men det er heller ikke så viktig: se artikler om den manglende plasten i verdenshavene og dens selvrensende kraft).

De er ikke skadelige for mennesker fordi erfaringen viser det:Her (nederst på sidene) informerer vi om endringer på dette nettstedet.

Copyright & Juridisk informasjon