HomeMenu

Sitat fra DSalud-artikkelen fra oktober 2012 der Dr. Ilari svarer på hvordan hun behandler krefttilfeller

"Jeg behandler krefttilfeller ut fra Dr. Hamers perspektiv (...) Pasientene blir kurert for plagene sine uten medisiner (...) Men som terapeutisk verktøy (...) er sjøvann for meg det første helsebringende elementet."

Med andre ord:

Hele artikkelen kan leses på DSalud-magasinets nettside (den er ganske omfattende).

En annen uttalelse av henne i samme forstand kan sees på

minutt 19:41 "Den tyske nye medisinen (Hamer), som for meg er den viktigste medisinen for å helbrede pasienter og for å forstå hvordan naturen arbeider for å bringe oss til helbredelse."

minutt 20:30 "den germanske nye medisinen (Hamer) som er aksen for forståelsen av medisin. Det er den mest vitenskapelige aksen for å forstå hva som skjer i kroppen vår" (når vi blir syke, ikke den normale funksjonen som er det fysiologien studerer).Her (nederst på sidene) informerer vi om endringer på dette nettstedet.

Copyright & Juridisk informasjon