HomeMenu

Malaria is de griep

Dit is wat een arts die in een malaria-endemisch gebied woont, beweert, en hij brengt het in praktijk bij zijn gezin en bij zichzelf.

Bovendien is het heel redelijk wat hij zegt, want als twee ziekten dezelfde symptomen en behandeling hebben, is het het meest logisch om te denken dat ze hetzelfde zijn.

Tegenwerping: Hoe zit het dan met alles wat de officiële geneeskunde zegt over de schuld van de mug?

Laten we niet vergeten wat Dr. Gérvas (professor aan verschillende beroemde universiteiten) zei: "90% van het gepubliceerde onderzoek in de geneeskunde is onjuist". (Bron).

En als we de symptomen correct interpreteren (volgens de bevindingen van Dr. Hamer), dan weten we dat het een herstelproces is, omdat het allemaal symptomen van de genezingsfase zijn. En daarom is het, net als in elke herstelfase, alleen in zeldzame, ernstige gevallen, waarin het leven van de patiënt in gevaar is, nodig om met medicijnen in te grijpen.

Hieronder vindt u de index en proloog van het boek "A la découverte de l'utilité du paludisme" van Dr. Bahié. Het is op verschillende plaatsen verkrijgbaar. Om ze te vinden, kunt u op internet naar de titel zoeken (prijs 75 €).

Boek: "A la découverte de l'utilité du paludisme" (ontdek het nut van malaria)

Auteur

Dr. Richard Péguy Bahié werd op 12-10-55 geboren als zoon van een vader en moeder die ploegers waren. Hij was de enige zoon in een gezin van vijf kinderen. Hij was verlegen en stil, maar kreeg zijn opvoeding van een harde moeder die hem smeedde tot wat hij nu is. Vandaag de dag is hij Afrika's pionier en enige professionele hygiënist, en de auteur van verschillende boeken over gezondheid door voeding.

Achterflap

Met dit brevier wil ik de hele wereld, en vooral de mensen in de tropen, duidelijk maken dat malaria niet gevaarlijk is. Malaria is immers niets meer dan een reeks afweerreacties van het lichaam. Integendeel, malaria is een geweldig middel waarmee het menselijk lichaam zich ontdoet van giftige stoffen die afkomstig zijn uit conceptueel voedsel, medicijnen enzovoort. Met andere woorden, alles wat de zenuwenergie van het lichaam verandert. Het verloop van de afweerreacties tegen malaria respecteren is een redding. Het levende organisme heeft het nodig om zichzelf te reinigen. Onder voedingsomstandigheden die niet specifiek zijn voor het menselijk ras, is een menselijk organisme dat niet langer in staat is om malaria aan te maken, een dood lichaam. Het is een organisme dat alle verdedigingscapaciteit verloren heeft en aan zijn lot wordt overgelaten. De bevolking van de tropische zone moet dringend weten dat malaria niets met de mug te maken heeft, of dat de mug niet de oorzaak van malaria is. Het menselijk lichaam gebruikt malaria om zijn gezondheid, die bedreigd wordt door chemo-culinaire giffen, terug te krijgen.

Inhoud en inleiding

Eerste deel

Hoofdstuk 1 Wat is malaria?

Hoofdstuk 2 Mogelijke symptomen van malaria

Hoofdstuk 3 Malaria, nog een geschenk van God

Hoofdstuk 4 Oorzaken van malaria

Hoofdstuk 5 Andere verergerende factoren

Hoofdstuk 6 Waarom twee soorten malaria

Hoofdstuk 7 Malaria bestrijden

Hoofdstuk 8 De arme mug

Hoofdstuk 9 Muggenfobie is belachelijk

Hoofdstuk 10 Mensen in tropische landen zijn nog steeds bang voor muggen

Hoofdstuk 11 De genezende kracht

Hoofdstuk 12 De enige remedie tegen malaria

Hoofdstuk 13 Een onveranderlijke overtuiging

Hoofdstuk 14 Wanneer onwetendheid een ravage aanricht

Hoofdstuk 15 Zonder onwaarheden

Deel Twee

A- Een ontwaken van het geweten. Een wereld die aan haar lot wordt overgelaten.

B- Van discours naar praktijk

C- Malaria: de verschillende gevallen

D - Laten we duidelijk zijn.

E- Gezondheid is een weerspiegeling van humorale zuiverheid, niet van het vaccin.

Derde deel

F- In dienst van het leven

G- De risico's van kunstmatige onderdrukking

H- Factoren die leiden tot dodelijke complicaties

I- Vaccinatie: een illusie van winst tegenover gezondheid en leven

Deel vier

J- Malaria: een onoplosbare plaag?

K- De kracht van het menselijk lichaam

L- Malaria, een test voor de intellectuele capaciteit

M- Uitroeiing van malaria

Preambule

Het is beter om te proberen het te begrijpen dan geblinddoekt en met dichtgeknepen oren te geloven. Deze logica spreekt mensen in de tropen niet aan.

Zij geloven liever; dat is gemakkelijker: begrijpen kost moeite.

Daarom verzint iedereen maar wat en presenteert het hen als een engel uit de hemel. Ze stoppen er al hun geloof in en houden zich stevig vast.

Ze leren uit hun hoofd en reciteren alle belachelijke dingen waarop ze hun hele bestaan baseren, wachtend op de hemel om hen het grote geluk te sturen, totdat de ellende die malaria veroorzaakt hen wegneemt.

Er wordt alles aan gedaan om hen zoveel mogelijk in slaap te krijgen.

Het is een revolutionaire visie op malaria die ik graag aan het grote publiek voorstel, in het belang van deze bevolkingsgroepen.

Dit boek is de vrucht van jarenlang nauwgezet werk: praktische experimenten op menselijke proefpersonen. De eerste proefkonijnen in dit werk zijn mijn familie: mijn kinderen, mijn vrouw en ikzelf, met heel veel geduld.

Ontdek in dit boek hoe vitale hygiëne een alternatieve aanpak van zeldzame effectiviteit biedt en eenvoudige, praktische oplossingen voor het probleem van malaria.

De gebruikelijke medicijnen lossen het probleem van malaria niet op, maar camoufleren en verplaatsen het: ze genezen het niet blijvend, maar maskeren slechts de symptomen.

* Wat zijn de echte oorzaken van malaria?

* Moeten we de mug de schuld blijven geven?

* Wat zijn de beste natuurlijke behandelingen voor vitale hygiëne?

Dit werk geeft antwoord op deze vragen. Statistieken en beloften met trompetten en fanfare zijn niet de oplossing voor het probleem.

Voor het menselijk lichaam is malaria dus een medicijn dat het vrijwillig afgeeft voor zijn eigen overleving en welzijn. Als u een "medicijn" met een medicijn behandelt, zult u alleen maar troosteloosheid oogsten.

Geloof me, het menselijk lichaam zal u niet volgen in iets dat tegen zijn wil ingaat.

Als u malaria behandelt, sterft de proefpersoon plotseling, omdat u tegen de wil van het lichaam in handelde, zoals vaker het geval is, en gezondheidswerkers worden niet gespaard, of de proefpersoon, wiens vitale weerstand nog goed is, komt weg met kanker of een andere chronische ziekte, waar het intelligente levende lichaam graag vanaf wil als u het toelaat, omdat alleen het lichaam voldoende gekwalificeerd is om zichzelf weer gezond te maken.

Geen enkel malaria-symptoom is levensbedreigend

De gevaarlijkheid van malaria die door het publiek wordt verspreid en voortdurend door geruchten wordt verspreid, wordt nooit bewezen in een boek dat in de boekhandel wordt verkocht, met demonstraties op basis van fysiologie.

De waarheid over malaria zal ons nooit verteld worden... We hoeven niets te verwachten van de wetenschappelijke wereldgemeenschap. Geruchten zullen altijd in leven worden gehouden. Het is aan ons om onze eigen ogen te openen, niet geleende ogen.

Eer de leugen

* God schiep de mensheid in totale waarheid en oprechtheid. Helaas lijdt de meerderheid van alle mensen aan leugens, onwetendheid en blind geloof, omdat ze er niet naar streven om de waarheid te kennen.

Het is waar dat voor de meeste van deze mensen alles wat er gebeurt de waarheid is. Maar wanneer u niet het resultaat krijgt dat u zoekt, denkt u opnieuw na en stelt u vragen. Deze meerderheid van de bevolking gedijt op leugens, die zij toejuicht. Ze vragen zich nooit af of het waar is wat er over malaria gezegd en gedaan wordt. Ze consumeren alle afgeleiden van de criminele leugen zonder erbij na te denken.

* Goed om te weten. Dezelfde praktijk geeft altijd hetzelfde resultaat

Niemand vraagt zich af of we wel op de goede weg zijn, en we denken dat we moeten doen wat iedereen doet om in de mode te zijn en er niet belachelijk uit te zien. Als gevolg daarvan baden degenen die de leugen uitbuiten dagelijks in weelde.

Hoofdstuk 1: Wat is malaria?

Definitie

Malaria is het geheel van organische afweerreacties die het menselijk organisme van een individu in de tropische zone aanmaakt om zich op een bepaald moment te ontdoen van opgehoopte abnormale stoffen.

In dit opzicht is malaria de nuttigste "ziekte", omdat het in zichzelf verschillende nuttige "ziekten" bevat, d.w.z. verschillende manifestaties van zelfreiniging. Het lichaam besluit zichzelf tegelijkertijd te reinigen, via verschillende mogelijke routes.

We kunnen niet langer genoegen nemen met het vooropgezette idee dat de mug de oorzaak is van malaria.

Het is tijd om tegen de stroom in te roeien voor onze eigen redding.

De strijd tegen malaria is een ernstige vergissing. Het zou waardiger zijn om te strijden tegen eenkennigheid, minderwaardigheidscomplex, blind vertrouwen, onwetendheid, enz. enz.

Nu iedereen er zo van overtuigd is dat het de mug is die malaria veroorzaakt, wil niemand de andere kant opkijken.

En toch blijven er mensen sterven (één per 30 seconden), ondanks allerlei campagnes die her en der tegen muggen worden georganiseerd.

Op ieders lippen is het: mug = malaria en remedie = medicijn.Hier (onderaan de pagina's) informeren we over veranderingen in deze website.

Copyright & Juridische informatie