HomeMenu

Over het hart en hoge bloeddruk

Zelfs als de kransslagaders geblokkeerd zijn, gebeurt er niets

Er is een Duitse arts, die de officiële geneeskunde beoefent, die op zijn website uitlegt dat het hart normaal blijft functioneren, zelfs als één (of meer) van de kransslagaders volledig geblokkeerd is.

Omdat:

  1. de kransslagaders niet zoals de wortels van een boom zijn, die geen communicatie met elkaar hebben, maar er is communicatie tussen de kransslagaders.

  2. het lichaam in staat is om (binnen een paar dagen, een week) alternatieve leidingen aan te maken voor degene die geblokkeerd is.

    kransslagadervernauwing

En hij demonstreert dit met een (zeer duidelijke) video van een normaal kloppend hart (te zien op een röntgenfoto), met een ernstige verstopping van een belangrijke kransslagader.

De video is te zien op zijn website of rechtstreeks op Youtube (rond de 14e seconde is de video het best te bekijken).

In de video legt hij uit dat de slagaders er zo goed uitzien omdat de patiënt een contrastvloeistof ingespoten heeft gekregen. Tegen de tweede helft van de video ziet u (en wordt uitgelegd) hoe deze vloeistof via de bovenkant van het hart wordt ingespoten en u ziet het een beetje in de richting van de plaats van de vernauwing bewegen zonder deze te bereiken. Maar dan, bij verrassing, verschijnt de contrastvloeistof na de vernauwing en gaat er zowel naartoe als in de tegenovergestelde richting. Dat wil zeggen dat de contrastvloeistof (en het bloed) via collaterale slagaders de vernauwing kan "omzeilen" en het hart daarbuiten normaal van bloed kan voorzien. (De collaterale slagaders zijn niet goed te zien op de video omdat de camera scherpgesteld is op het vlak van de vernauwing en de rest onscherp is).

- - -

Op zijn website zegt hij dat, in het geval van een plotselinge blokkade van een kransslagader (zonder het lichaam dagen de tijd te geven om alternatieve leidingen aan te maken), er een hartaanval zou optreden, maar Dr. Hamer zegt dat dit op honden is geëxperimenteerd en niet is gebeurd (zie de volledige tekst in de Opmerking hieronder).

- - -

Het gezegende lichaam dat God ons gegeven heeft, werkt veel beter, veel "slimmer", dan wat de officiële medische handboeken ons uitleggen.

Het hart is geen pomp

(het is geen conventionele pomp zoals een bronpomp, waar de pomp het water aandrijft).

Dr. Torrent-Guasp ontdekte dat het werkt als een soort veer die draait en ontdraait (zoals die in mechanische polshorloges). Het is een spier die vooral gebruikt wordt voor zijn elasticiteit, niet voor de kracht die hij kan uitoefenen (in tegenstelling tot de andere spieren in het lichaam, die gebruikt worden om samen te trekken, voor de kracht die ze kunnen uitoefenen).

Het hart werkt als een "ramspomp", een "hydraulische ram". Een ramspomp werkt door de druk van water uit een hoofdstroom (het werkt zonder elektriciteit). Dankzij deze druk slaagt het erin om een klein deel van het water dat door de hoofdleiding stroomt om te leiden en op te pompen. In de hydraulische ram zit ook een element dat samentrekt en uitzet: het is een luchtdichte luchtkamer.

In het geval van het hart zijn het de haarvaten in het hele lichaam die de druk creëren waardoor het bloed naar het hart stroomt. Het hart ontvangt alle drukgolf die door de aderen komt en stuurt het terug via de slagaders.

Als het hart niet perst, "werkt" het niet, dus is wat het doet dan niet nutteloos? Zouden de aderen het bloed niet rechtstreeks naar de longen kunnen sturen en de longen het terug naar de slagaders? Misschien zou dat te veel van de longen vragen, en daarom heeft God het hart gemaakt om de wisselfunctie tussen aderen en slagaders te doen, door het bloed eerst door het hart te sturen.

Over bloeddruk, hypertensie

Medicijnen tegen hoge bloeddruk kunnen niet plotseling, van de ene op de andere dag, gestopt worden (zie hier voor meer uitleg).

Het is belangrijk om te stoppen met het innemen van geraffineerd zout (dat in veel bereid voedsel zit, te beginnen met brood), en zoveel mogelijk natuurlijk zout in te nemen ("zeezout"). In Europa is "zeezout" bijna hetzelfde als geraffineerd zout, maar in andere landen is dat misschien niet het geval (zie hier voor meer informatie over zout). Ik ken een geval dat van pillen (en hoge bloeddruk) afkwam door "curcumine" te nemen (een derivaat van kurkuma?).

Wat Dr. Kondo Makoto zegt over hypertensie

Dr. Kondo Makoto, een bestsellerauteur in Japan, zegt in zijn boek "47 trucs om niet gedood te worden door artsen. De manierom een gezond en langer leven te leiden door afstand te nemen van medische zorg en medicijnen."(Oorspronkelijke titel: "47 tips om niet gedood te worden door artsen - de manier om een gezond en langer leven te leiden door afstand te nemen van medische zorg en medicijnen.") zegt, als hij het heeft over hoge bloeddruk, in zijn tip nummer 4, getiteld "Je kunt niet zeggen dat een bloeddruk van 130 ziek is":

"In 1998 stelde het Japanse gezondheidssysteem 16/9,5 in als limiet voor een normale bloeddruk. Daarna werd deze zonder duidelijke reden verlaagd naar 14/9. Volgens de limiet van 1998 hadden 16 miljoen Japanners een hoge bloeddruk. Met de nieuwe grenswaarde steeg dit naar 37 miljoen.

In 2008 besloten ze dat diabetici of mensen met nierproblemen, tussen de 19 en 64 jaar oud, en met een bloeddruk van meer dan 13/8 ook als hypertensief beschouwd moeten worden (en behandeld moeten worden).

In 90% van de gevallen is de bron van hypertensie onbekend en er is geen bewijs dat het verlagen van de bloeddruklimiet het sterftecijfer of het aantal hart- en vaatziekten of beroertes verlaagt.

Naarmate mensen ouder worden, worden de wanden van de aderen en slagaders stijver en minder elastisch en wordt het moeilijker voor het bloed om zijn bestemming te bereiken. Het lichaam verhoogt de druk om dit tegen te gaan, zodat het bloed de hersenen of de toppen van de tenen kan bereiken. Daarom kan het gebruik van bloeddrukverlagende medicijnen leiden tot dementie of kreupelheid.

In Finland is een onderzoek uitgevoerd onder 512 mannen en vrouwen in de leeftijd van 75-85 jaar die geen bloeddrukverlagende medicijnen gebruikten. Het bleek dat 80-plussers met een bloeddruk boven de 18 minder dan gemiddeld stierven, en 14-plussers meer dan gemiddeld. Desondanks werden in Japan mensen ouder dan 13 nog steeds als hypertensief beschouwd en moesten ze medicijnen nemen.

In 1998 bedroeg de verkoop van bloeddrukverlagende middelen in Japan $1,5 miljard. In 2008 bedroeg de verkoop meer dan $7,5 miljard. Door de druklimiet te verlagen, vervijfvoudigde de verkoop. De methode lijkt zeer succesvol te zijn (voor farmaceutische producten).

Veel van degenen die bij deze beslissing betrokken waren, ontvingen veel geld van de farmaceutische bedrijven. Zo waren sommige leden van het Japanse Panel voor Metabolismestandaarden uit 2005, die ook de bloeddrukrichtlijn ontwikkelden, artsen van 11 staats- en privéuniversiteiten. In de periode 2002 - 2004 ontvingen zij een totale bijdrage van $1 miljard van farmaceutische bedrijven die bloeddrukverlagende middelen produceren."

Bron: dit artikel

Het gebruik van zeewater

Zoals hierboven vermeld, is het het beste om met zeewater te koken of, als dat niet kan, met zo natuurlijk mogelijk zout (zeewater in plaats van geraffineerd zout). Op die manier hebben we er baat bij (met zeewater) of schaden we het lichaam zo min mogelijk (met zeezout).

En het lichaam zal het beste voor ons doen (als we het toelaten, als we weten hoe we het moeten begrijpen, zoals de ontdekkingen van deze artsen ons helpen te doen).

Behalve ermee koken, kunnen we het natuurlijk ook drinken.

Zeewater is vochtafdrijvend. Het levert ook wat het lichaam vaak nodig heeft (mineralen en sporenelementen), en daarom ontspant het het lichaam. Ontspanning en diurese zijn twee (natuurlijke) factoren die de druk verlagen (een andere is warmte en bewuste geestelijke ontspanning).

In deze video (bij minuut 6:26) legt Dr. Norma Francis uit hoe zeewaterinjecties hypertensie verminderen. Vervolgens legt ze in minuut 7:40 uit hoe ze het gebruikt heeft om af te vallen (zonder op dieet te gaan).

Specifiek voor hartaandoeningen

Er zijn natuurlijke remedies (kruiden, tincturen, voedingsmiddelen) die hetzelfde effect hebben als antistollingsmedicijnen. Als u deze laatste gebruikt, kunt u proberen ze te vervangen door de eerste en uw bloed blijven laten controleren.

Opmerking: Wat Dr. Hamer zei over coronaire obstructies

"Welke cardioloog heeft nog nooit patiënten gezien met een totale blokkade van één of zelfs twee van de drie grote kransslagaders, die toch goed leven en kunnen werken? Zelfs als de slagaders geblokkeerd zijn, wordt de bloedtoevoer naar het hart verzekerd door collaterale (bloedvaten) . Natuurlijk is het voor deze patiënten niet aan te raden om aan wedstrijdsport te doen, maar hun levensverwachting belooft hen een lange oude dag.

Ik heb zulke gevallen gezien en bij levende dissectie is een kransslagader onder narcose afgebonden zonder dat het dier bij het ontwaken een hartaanval kreeg. Na een bepaalde tijd kan het experiment herhaald worden met de tweede en derde kransslagader. In de tussentijd worden er collateralen gevormd die de bloedtoevoer naar de hartspier overnemen en in stand houden, en het dier krijgt geen infarct. Op een dag zal het onbegrijpelijk lijken dat geen enkele onderzoeker ooit heeft stilgestaan bij dit fenomeen, om zich af te vragen of er niet iets anders in het spel is dan de simpele obstructie van een kransslagader. "Hartaanval, een ziekte van de ziel. Lezing gegeven door Dr. Hamer aan de Universiteit van Wenen op 6 december 1984.Hier (onderaan de pagina's) informeren we over veranderingen in deze website.

Copyright & Juridische informatie