HomeMenu

Autor

Francisco Martín je výskumník v oblasti liečebného využitia morskej vody. Veľmi dobre pozná jej využitie v Nikarague, kde uskutočnil štúdiu na pozvanie Dr. Marie Teresy Ilari, propagátorky morskej vody a objavov Dr. Hamer v Nikarague a Latinskej Amerike. Je oboznámený s objavmi Dr. Hamer, ktoré považuje za nevyhnutný základ, na základe ktorého možno vykonávať akúkoľvek lekársku prax s morskou vodou.Tu (v dolnej časti stránok) informujeme o zmenách na tejto webovej stránke.

Autorské práva a právne informácie