HomeMenu

Pôvodná webová stránka s ďalšími informáciami

Táto webová stránka je čiastočným prekladom pôvodnej stránky (v španielčine, kompletnejšia). Môžete si ju pozrieť s automatickým prekladom.

Alebo môžete použiť deepl.com (ich rozšírenie prehliadača), ktoré robí lepší preklad.


Tu (v dolnej časti stránok) informujeme o zmenách na tejto webovej stránke.

Autorské práva a právne informácie