HomeMenu

För njurarna

Dr Ilari förklarar hur man botar kronisk njursvikt (CKD) med havsvatten

Transkribering av videon vid minut 36:40
(tillagda förtydliganden i kursiv stil)

Gå direkt till denna minut genom att klicka på denna länk

"Jag har patienter med kronisk njursvikt, med 14, 15 och 19 kreatininnivåer (när det normala är mindre än 1 eller 1,2) som dricker en halv liter havsvatten (outspädd) per dag och kissar mer än två liter och vissa av dem är inte längre i dialys ( peritoneal) eller hemodialys eller njurtransplantationer eller något liknande tack vare havsvattnet.

Så det är inte sant

Det är inte sant eftersom min praktik som internmedicinare är bevisad och jag har otaliga vittnesmål från botade patienter (som inte längre tar läkemedel) som bevisar att det inte är sant (att havsvatten förlamar njurarna)".

I denna andra video upprepar han

Han förklarar i minut 1:20 att havsvatten inte är dåligt för njurarna och inte heller för högt blodtryck, hjärtsjukdomar eller diabetes.

Gå direkt till den minuten genom att klicka på den här länken

Fall i Italien under 1800-talet

"Observation VII: en 35-årig man, som hade haft njurproblem under lång tid, blev helt botad bara genom att dricka havsvatten i fyra månader. Detta fall sammanfaller med ett annat fall av en gammal man som, efter att ha haft njursmärtor i fyrtio år, blev fullständigt botad genom att dricka havsvatten, vilket fick honom att driva ut en betydande mängd sten och grus från sina njurar".

Studii medici sull'acqua di mare, Guastalla, s. 87. 1842.

Hjälpmedel

Kroppen eliminerar inte bara gifter genom njurarna utan också genom svett och (förmodligen) avföring. Därför är det möjligt att delvis ersätta njurfunktionen genom svett. Antingen i bastu eller i ångbad hemma, i en stor plastpåse (med huvudet utanför) och kokande vatten inuti.Här (längst ner på sidorna) informerar vi om förändringar på denna webbplats.

Pågående arbete.

Copyright & Juridisk information