HomeMenu

Miljontals bakterier i havet, men ingen av dem är skadlig

Havsvatten i sitt naturliga tillstånd (även på de mest orörda platserna) innehåller en miljon bakterier i varje kubikcentimeter. En miljard bakterier i varje liter.

"I varje milliliter havsvatten lever cirka tusen protister, cirka en miljon bakterier (...) och som vi kommer att se senare är det möjligt att dessa räkningar är mycket konservativa. Dessa planktoniska mikroorganismer är inte bara ansvariga för nedbrytningen av marint skräp, utan de utför också det mesta av fotosyntesen och andningen i havet och upprätthåller därmed CO2-balansen mellan havet och atmosfären." (Källa: www.asesmar.org, endast i archive.org och inte i dokumentet, endast på deras webbplats).

De är inte bara ofarliga för människor och djur, utan vi lever också tack vare dem, eftersom de är den största källan till syre på planeten (inte tropiska skogar, utan haven är de största producenterna av syre, och i haven är det dessa mikroorganismer som producerar det).

Och dessutom bryter de ned det skräp som vi slänger i dem! (Detta är inte en ursäkt för att fortsätta slänga skräp, men det är inte heller så viktigt: se artiklar om den försvunna plasten i haven och dess självrenande kraft).

De är inte skadliga för människor eftersom erfarenheten visar det:Här (längst ner på sidorna) informerar vi om förändringar på denna webbplats.

Copyright & Juridisk information