HomeMenu

Drikke sjøvann mot kreft

Effekter av å drikke sjøvann på personer med kreft:

Forebygging

Sjøvann gjør oss sterkere, slik at vi raskere aksepterer livets vanskeligheter og dermed får færre krefttilfeller (se fotnote).

Behandling

Hvis personen har fått medisiner (cellegift, radio osv.), reduserer sjøvann bivirkningene ved å avgifte kroppen, og som en konsekvens føler personen seg bedre (kapittel 13 i boken "Å drikke sjøvann" er fortellingen om et typisk tilfelle av en kvinne som ble behandlet med cellegift og kom seg raskt og fullstendig).

Et eksempel som viser dette, er en undersøkelse blant kvinner som dykker etter (bryst)kreft, der de forteller hvor godt de har det, og hvor viktig det er for dem å dykke.

Originalteksten finnes i DAN (Divers Alert Network), med setninger som f.eks:

"Jeg elsker roen og den åpne følelsen når jeg dykker."

"Dykking er obligatorisk for psyken min."

og 12 % av dem hadde redusert lymfødem.

(Dykkere absorberer sjøvann gjennom huden, på samme måte som en hvilken som helst krem vi smører på).

Merknad

Faktisk vil vi ha nøyaktig like mange krefttilfeller, men de vil være så små, og kroppen vil eliminere dem så raskt at vi ikke engang vil merke at vi har hatt dem.

Vi lager og fjerner kreft hele tiden. Kreft er ikke en feil i kroppens funksjon, det er en korrekt funksjon (dette sier også Dr. Juan Gérvas i noen av sine artikler).

Kroppen tar aldri feil, det er vi som gjør feil:Her (nederst på sidene) informerer vi om endringer på dette nettstedet.

Pågående arbeid.

Copyright & Juridisk informasjon